Weerbaarheidstraining voor volwassenen

De weerbaarheidstraining is een actieve training voor volwassenen, gebaseerd op de methode Rots & Water. De training wordt zowel individueel als in groepsverband aangeboden en is geschikt voor volwassenen van 18 tot 88 jaar.

Praktisch Optreden bij Agressie (POA)

Praktisch Optreden bij Agressie? Van professionals wordt verwacht dat ze op een verantwoorde manier met agressie en conflicten om kunnen gaan.

Virtual Reality vergroot het zelfvertrouwen

Bij verschillende gedragstrainingen zet M2Trainingen Virtual Reality in. Bestaande trainingen worden met VR doorontwikkeld om zo het effect te vergroten.

Onze aanbod

Weerbaarheidstraining voor volwassenen

Weerbaarheidstraining voor volwassenen

De weerbaarheidstraining is een actieve training voor volwassenen, gebaseerd op de methode Rots & Water. De training wordt zowel individueel als in groepsverband aangeboden en is geschikt voor volwassenen van 18 tot 88 jaar.

M2 Weerbaarheid en personeel

M2 Weerbaarheid en personeel

Contact met anderen is voor veel medewerkers een standaardaspect van het werk. Dit kan variëren van contact met bijvoorbeeld klanten of leveranciers tot contact met collega’s en leidinggevenden. Meestal verlopen deze contacten soepel en zijn deze voor medewerkers ook noodzakelijk om hun werk goed te kunnen doen.

M2 Virtual Reality

M2 Virtual Reality

In een aantal van onze trainingen, waaronder M2 Weerbaarheid voor volwassenen, heeft M2Trainingen Virtual Reality geïmplementeerd; we gebruiken VR als instrument om de inhoud van onze trainingen te versterken. Door de levensechte, interactieve ervaring die hiermee wordt toegevoegd aan de reeds bestaande (en beproefde) methodes, wordt het effect van de training nog groter.

Groepstraining Weerbaarheid Volwassenen

Groepstraining Weerbaarheid Volwassenen

De groepstraining M2 weerbaarheid is een actieve training voor volwassenen, gebaseerd op de methode Rots en Water. De groepstraining is ontwikkeld om volwassenen vaardigheden aan te leren die de weerbaarheid vergroten. Het gaat hierbij om weerbaarheid in zowel sociale als werkgerelateerde situaties in het dagelijks leven.

Rots en Water – Weerbaarheidstraining

Rots en Water is een psychofysieke training voor jongens en meisjes in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Rots en Water heeft als doel het verbeteren van zelfbeheersing, zelfreflectie, zelfvertrouwen en communicatieve en sociale vaardigheden.


M2 Bikewize Teamdag - Educatief en sportief

Een unieke teamdag waarbij de expertise van M2Ttrainingen en Bikewize samenkomen. Tijdens de teamdag worden lichaam en geest behoorlijk op de proef gesteld. Een zeer actieve workshop, met uitgebreide interactie tussen trainers en cursisten, wordt opgevolgd door een uitdagende mountainbike clinic waarbij een ieder persoonlijk de grenzen mag voelen.


M2 Trainingen
De doelgroep van onze trainingen bestaat uit kinderen, jongeren, volwassenen en professionals die problemen ondervinden in hun gedrag. Dit kunnen uiteenlopende problemen zijn, zoals problemen in de weerbaarheid (het op een goede manier voor jezelf opkomen), problemen in het omgaan met boosheid/agressie of een gebrek aan sociale vaardigheden. We leren onze cursisten hoe ze hun gedrag kunnen ombuigen in positief gedrag, zodat eventuele problemen hanteerbaar worden of zelfs voorkomen kunnen worden.