Disclaimer

M2Trainingen VOF (Kamer van Koophandel: 63326035), verleent u hierbij toegang tot www.m2trainingen.nl (“de Website”).

Aansprakelijkheid

Ondanks de uiterste zorg die besteedt wordt aan de correctheid, volledigheid en actualiteit van onze website kunnen er geen rechten worden ontleend aan de informatie die hierop staat. M2Trainingen VOF aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van de informatie die op deze site wordt vermeld.  M2Trainingen VOF behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van M2Trainingen VOF.

Copyright

De intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur van deze website behoren toe aan M2Trainingen VOF, haar licentiegevers of worden gebruikt met toestemming van de rechthoudende. Niets van deze site mag zonder schriftelijke toestemming van M2Trainingen VOF worden verveelvoudigd.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen: Versie mei 2015.

M2Trainingen VOF
info@M2Trainingen.nl

Reacties gesloten.