Praktisch Optreden bij Agressie (POA)


Training voor professionals

Praktisch optreden bij Agressie (POA)Praktisch Optreden bij Agressie? Van professionals wordt verwacht dat ze op een verantwoorde manier met agressie en conflicten om kunnen gaan. Tijdens conflicten wordt men geacht op een constructieve manier te kunnen handelen, zodat agressor,  professional en eventuele andere betrokkenen zo min mogelijk schade oplopen.
De training Praktisch Optreden bij Agressie leert cursisten om in een vroeg stadium signalen van opbouwende spanning te herkennen; spanningen bij de ander (agressor) maar ook spanningen bij zichzelf. Tijdens de training worden handvatten aangereikt om adequaat te kunnen reageren in spanningsvolle conflictsituaties. Deze reactie is gericht op de-escalatie, waardoor de angel uit het conflict wordt gehaald.

Doel van de training Praktisch Optreden bij Agressie

Na afloop van de training Praktisch Optreden bij Agressie (POA) hebben de cursisten kennis van de verschillende vormen van agressie en zijn zij beter staat om in conflictsituaties de controle te behouden of terug te winnen. Cursisten weten hoe zij kunnen handelen bij een ingrijpende gebeurtenis en hoe zij daarbij hun persoonlijke veiligheid  en die van een ander kunnen waarborgen.

Vorm:

De trainingen bestaan uit oefeningen rondom houding, uitstraling en communicatie. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van rolspelen, enkele eenvoudige zelfverdedigingstechnieken en wordt er relevante theoretische achtergrondinformatie aangereikt.

Duur:

De duur van de training kan variëren van meerdere dagen tot een aantal dagdelen.

Training op maat

De training POA wordt afgestemd op de praktijksituatie, de vraag en de wensen van de aanvrager. Tijdens een oriënterend gesprek met een organisatie, instelling of bedrijf wordt bekeken wat de achtergrond is van de vraag en wat er bereikt moet worden. Een vragenlijst en/of interviews voorafgaand aan de training behoord tot de mogelijkheden.

M2Trainingen verzorgt de training Praktisch Optreden bij Agressie (POA) bij voorkeur op locatie. Het verzorgen van trainingen op locatie heeft als voordeel dat de aansluiting bij de praktijk van de cursisten maximaal is.

Ook interessant voor u:
M2 Weerbaarheid en Personeel
M2 Workshops
Ervaringen van deelnemers

Neem contact met ons op over de Trainingen Praktisch Optreden bij Agressie (POA)

Boekenlegger op de permalink.

Reacties gesloten.