Rots en Water Basisschool BreedRots en Water Basisschool BreedBeste groepsleerkracht en ouder,

 

Via spel, sport en bewegen ontwikkelen kinderen sociale vaardigheden en worden ze sterker, gezonder en slimmer. Spelenderwijs ontdekken kinderen de wereld. Door veel en gevarieerd te bewegen worden vaardigheden gestimuleerd zoals; zelfreflectie, zelfbeheersing, zelfbewustzijn en doorzettingsvermogen. Daarnaast heeft sport, spel en bewegen ook een positieve invloed op de cognitieve vaardigheden zoals; rekenen en lezen.

 

Rots en Water een sociale competentietraining

Rots en Water valt onder de noemer sociale competentietraining, dit betekent dat kinderen leren met anderen samen te spelen, samen te werken en samen te leven. De psychofysieke didactiek van het Rots en Water programma maakt een koppeling tussen ervaringsleren en taal.

Rots en Water Basisschool Breed heeft als doel het vergroten van zelfreflectie en zelfvertrouwen. Een ander doel van het programma is het verbeteren van de zelfbeheersing en de communicatieve en sociale vaardigheden. Daarnaast is de preventie van ongepast seksueel gedrag een belangrijk thema.

Ook is het voorkomen van pesten (preventieve werking) en -indien aanwezig- het aanpakken van pestgedrag in de klas en op school is een belangrijk thema.

Is er wel tijd op de basisschool om, naast alle andere leeractiviteiten, ook nog te werken aan de ontwikkeling van sociale vaardigheden? Ons antwoord: Ja, het is mogelijk en hard nodig. De tijd die extra aan spel, sport en bewegen, dus ook aan het Rots en Water programma, wordt besteed heeft als uiteindelijk resultaat een weerbaar kind dat beter in zijn of haar vel zit. Dit kind zal dan ook over uitgebreidere sociale vaardigheden beschikken. Daarnaast heeft het programma een positieve invloed op de taal- en rekenvaardigheden.

Met het inzetten van het Rots en Water programma wordt een belangrijke stap gezet om kinderen bij te staan in het ontwikkelen van zelfkennis en zelfvertrouwen waarbij ze leren om met anderen samen te zijn en te respecteren.

Rots en Water Basisschool Breed

Het Rots en Water programma Basisschool Breed wordt ingezet op basisscholen. Sommige scholen kiezen ervoor om één klas de Rots en Water training aan te bieden, andere scholen implementeren het Rots en Water programma breed binnen de gehele school. M2Trainingen adviseert en verzorgt de Rots en Water trainingen binnen basisscholen. De trainingen of trajecten zijn op maat en worden in overleg  met de betreffende basisschool samengesteld.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Wetenschappelijke onderbouwing Rots en Water, door Jelline Ykema Psycholoog

Boekenlegger op de permalink.

Reacties gesloten.