Rots en Water – groep 8


Leerlingen uit groep 8 krijgen te maken met grote veranderingen op het moment dat ze naar de middelbare school gaan. De basisschool schept voor deze leerlingen een veilig leefklimaat. Ze zijn bekend met de school en de daarbij behorende normen, waarden en regels. Deze omgeving is vertrouwd voor de leerlingen. Op het moment dat de leerlingen naar de middelbare school gaan komen ze in een nieuwe onwennige omgeving. Ze zijn de jongste leerlingen van de school. In deze leeftijdsfase speelt groepsbeïnvloeding een steeds belangrijkere rol. Het gevoel om erbij te willen horen en het experimenteren met het verleggen van grenzen is in deze leeftijdsfase sterk aanwezig.

Het is dan ook belangrijk om leerlingen in deze leeftijdsfase handvatten aan te reiken met betrekking tot het ontdekken, herkennen en respecteren van hun eigen en andermans grenzen.

Zelfvertrouwen en groep 8

Hierbij is het van belang om de leerlingen bewust te maken van hun eigen houding en ze een basis mee te geven om steviger en met meer zelfvertrouwen, in het leven te staan. Het Rots en Water programma helpt de leerlingen om het zelfvertrouwen te vergroten. Door de leerlingen mentaal sterker te maken zijn ze weerbaar in de overgang naar de nieuwe situatie. Zodat ze nu en in de toekomst beter met veranderingen kunnen omgaan. Rots en Water is een psychofysieke weerbaarheidstraining waarin tevens aandacht is voor het versterken sociale vaardigheden. Het Rots en Water programma is afgestemd op de leeftijdsfase van de leerlingen.

Rots en Water – Weerbaarheidstraining
Wetenschappelijke onderbouwing Rots en Water, door Jelline Ykema Psycholoog

Boekenlegger op de permalink.

Reacties gesloten.