Rots en Water – Weerbaarheidstraining


Rots en Water is een psychofysieke training voor jongens en meisjes in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs.  Rots en Water is een Nederlands programma, ontwikkeld door Freerk Ykema, dat momenteel wereldwijd wordt ingezet in de begeleiding van kinderen en jongeren. Rots en Water bestaat uit een basisprogramma, dat geschikt is voor leerlingen vanaf 9 jaar. Ook is er een speciaal programma voor jongere kinderen: geschikt voor kinderen van 4 tot en met 13 jaar. Rots en Water kan worden beschouwd als een weerbaarheidsprogramma en anti-pestprogramma met een meervoudige doelstelling: weerbaarheid en solidariteit, Rots en Water, worden in balans gepresenteerd en getraind.

 

Doelstelling en werkwijze Rots en Water

Rots en Water heeft als doel het verbeteren van zelfbeheersing, zelfreflectie, zelfvertrouwen en communicatieve en sociale vaardigheden. Daarnaast zijn de preventie van (seksueel)geweld, het leren maken van eigen keuzes en het leren gaan van een eigen weg belangrijke thema’s. Ook is het voorkomen van pesten (preventieve werking) en -indien aanwezig- het aanpakken van pestgedrag in de klas en op school een belangrijk thema. Rots en Water is oorspronkelijk ontwikkeld voor jongens maar wordt zowel in Nederland als daarbuiten nu ook ingezet voor meisjes. Rots en Water maakt gebruik van een psychofysieke didactiek:  startend vanuit een fysieke invalshoek worden mentale en sociale vaardigheden aangereikt en verworven. Actie in de vorm van spel en simpele zelfverdedigingsvormen wordt afgewisseld met kringgesprekken.

Rots en WaterHet is van belang dat kinderen leren zich onafhankelijk op te stellen (Rots) en eigen keuzes te maken. Daarbij is het ook van belang dat ze leren hoe ze met anderen kunnen samenwerken, spelen en leven (Water). Jongens leren in de training hun energie beheersen en richten. Via fysieke oefeningen leren de jongens verbale communicatievaardigheden aan. Actie, uitdaging, spel en beweging staan centraal.  Meisjes neigen vaak meer naar een verbaal-emotionele ontwikkelingsweg. Het vermogen tot reflectie en het analyseren en verwoorden van emoties nemen in de Rots en Water-training voor meisjes een belangrijkere plaats in.

Basisthema’s van Rots en Water:

  • zelfbeheersing, zelfreflectie en zelfvertrouwen;
  • lichaams-, emotioneel- en zelfbewustzijn;
  • interactie;
  • veiligheid, integriteit en assertiviteit.

Wetenschappelijke onderbouwing Rots en Water, door Jelline Ykema Psycholoog
Rots & Water Nederland – Gadaku Institute

Boekenlegger op de permalink.

Reacties gesloten.