TRAM Junior voor jongens


van 10 t/m 14 jaar

De TRAM Junior heeft als doel het herkennen en managen van boosheid en het vergroten van sociale vaardigheden.

Deze training is uitermate geschikt voor jongens die moeite hebben om hun spanningen te reguleren en op een constructieve manier om te gaan met hun boosheid. Wanneer kinderen hun boosheid niet op een goede manier kunnen hanteren, kan dit leiden tot grote gedragsmatige problemen in hun verdere ontwikkeling. In de training worden daarom alternatieven aangereikt om met boosheid om te gaan en hiermee wordt geoefend zodat de kinderen zich deze ook daadwerkelijk eigen maken.

De TRAM Junior is een psycho-fysieke training en kent een sekse-specifieke aanpak. Er wordt gewerkt vanuit een fysieke invalshoek waarbij mentale en sociale vaardigheden worden aangereikt. Sport heeft een belangrijke plaats in de training, daarnaast worden verschillende onderwerpen en leerdoelen spelenderwijs behandeld. Deze training is afgestemd op de cognitieve en de sociale ontwikkeling van het kind en wordt zowel individueel als in groepsverband aangeboden.

Boosheid bij jongens

De oorzaken en uitingsvormen van agressief gedrag bij jongens en meisjes zijn vaak verschillend van aard. Bij jongens is agressie sterk verbonden met het verdedigen van eigen territorium en eer. Lichamelijke krachtmeting is daarom voor veel jongens belangrijk. Bij een conflict en of vechten gaat het vaak ook om het ontdekken van grenzen; eigen grenzen en die van de ander. Jongens spiegelen zich daarbij aan volwassen mannen in hun omgeving.

Agressieve gedragingen bij kinderen kunnen verschillende oorzaken hebben. Kinderen in deze leeftijdscategorie zijn bezig met het ontwikkelen van een eigen identiteit; “Wie ben ik?”, “Wat kan ik?”. Omgaan met agressie en het reguleren van boosheid bij jongens vraagt een andere benadering dan bij meiden. Dit is de reden dat M2trainingen een training speciaal voor jongens aanbiedt, die aansluit bij de leeftijdsfase van het kind. Daarbij wordt ook rekening gehouden met de persoonlijke en contextuele factoren (onder andere psychologische en biologische factoren) van het individuele kind.

Leeftijd:

De TRAM Junior is geschikt voor kinderen van 10 t/m 14 jaar.

Duur van de training:

Een standaardtraining bestaat uit gemiddeld 6 tot 10 bijeenkomsten van 1 tot 1,5 uur.

Dit is afhankelijk van de samenstelling (groep of individueel). De TRAM Junior is een training op maat; afhankelijk van de vraag en de persoonlijke leerdoelen kan er in overleg een speciaal aanbod worden samengesteld.

 

Reacties gesloten.