TRAM Junior voor meisjes


van 10 t/m 14 jaar

De TRAM Junior heeft als doel het herkennen en managen van boosheid en het vergroten van sociale vaardigheden.
Deze training is uitermate geschikt voor meisjes die moeite hebben om hun spanningen te reguleren en op een constructieve manier om te gaan met hun boosheid. Wanneer kinderen hun boosheid niet op een goede manier kunnen hanteren, kan dit leiden tot grote gedragsmatige problemen in hun verdere ontwikkeling. In de training worden daarom alternatieven aangereikt om met boosheid om te gaan en hiermee wordt geoefend zodat de kinderen zich deze ook daadwerkelijk eigen maken.

De TRAM Junior is een psycho-fysieke training en kent een sekse-specifieke aanpak. Er wordt gewerkt vanuit een fysieke invalshoek waarbij mentale en sociale vaardigheden worden aangereikt. Sport heeft een belangrijke plaats in de training, daarnaast worden verschillende onderwerpen en leerdoelen spelenderwijs behandeld.  Deze training is afgestemd op de cognitieve en de sociale ontwikkeling van het kind en wordt zowel individueel als in groepsverband aangeboden. 

Boosheid bij meisjes

Wanneer het over agressie gaat, wordt er al snel gedacht aan agressief gedrag bij jongens. Vaak wordt daarbij vergeten dat problemen met het reguleren van boosheid zeker ook bij meisjes voorkomen. De oorzaken en uitingsvormen van agressief gedrag bij jongens en meisjes zijn vaak verschillend van aard. Agressief gedrag bij meisjes komt vaak voort uit gevoelens van machteloosheid, jaloezie en frustratie.

Omgaan met agressie en het reguleren van boosheid bij meisjes vraagt een andere benadering dan bij jongens. Dit is de reden dat M2trainingen een training speciaal voor meisjes aanbiedt, die aansluit bij de leeftijdsfase van het kind. Daarbij wordt ook rekening gehouden met de persoonlijke en contextuele factoren (onder andere psychologische en biologische factoren) van het individuele kind. In deze leeftijdsfase spiegelen meisjes zich aan vrouwen in hun directe omgeving. De TRAM Junior is dan ook sekse-specifiek en bij de training is altijd een vrouwelijke trainer betrokken.

Leeftijd:

De TRAM Junior is geschikt voor kinderen van 10 t/m 14 jaar. 

Duur van de training:

Een standaardtraining bestaat uit gemiddeld 6 tot 10 bijeenkomsten van 1 tot 1,5 uur.

Dit is afhankelijk van de samenstelling (groep of individueel). De TRAM Junior is een training op maat; afhankelijk van de vraag en de persoonlijke leerdoelen kan er in overleg een speciaal aanbod worden samengesteld.

 

 

 

 

Reacties gesloten.