TRAM voor meiden en vrouwen


De TRAM heeft als doel het verbeteren van zelfbeheersing, het managen van agressie en het vergroten van sociale vaardigheden. Deze training is uitermate geschikt voor meiden en vrouwen die problemen ondervinden in agressie- en spanningsregulatie. Wanneer vrouwen en meiden niet op een constructieve manier met hun boosheid en/of agressie kunnen omgaan, kan dit leiden tot ernstige belemmeringen in het dagelijks functioneren.

De TRAM is een psychofysieke training met een sekse-specifieke aanpak. De training wordt zowel individueel als in groepsverband aangeboden. 

Boosheid en agressie bij meiden/vrouwen

Wanneer het over agressie gaat, wordt er al snel gedacht aan agressief gedrag bij jongens of mannen. Vaak wordt daarbij vergeten dat problemen met het reguleren van boosheid zeker ook bij vrouwen voorkomen.

Agressie is een erg breed begrip en uit zich per persoon verschillend. Ook sekseverschillen zorgen voor een onderscheid daarin: de oorzaken van agressief gedrag bij meiden en jongens zijn vaak verschillend van aard. Agressief gedrag  bij meiden en vrouwen komt vaak voort uit gevoelens van machteloosheid, jaloezie en frustratie.

Omgaan met agressie en het reguleren van boosheid bij meiden en vrouwen vraagt dan ook een aparte benadering. Om deze reden biedt M2trainingen een specifieke training voor meiden en vrouwen, waarbij rekening wordt gehouden met de persoonlijke en contextuele factoren (onder andere psychologische en biologische factoren) van de cursist. De TRAM voor meiden en vrouwen wordt verzorgd door een vrouwelijke trainer.

Inhoud van de training:

In de TRAM leert de cursist hoe zij haar agressie kan reguleren en managen. Er wordt met de cursist  stapsgewijs gewerkt naar het verkrijgen van inzicht in haar persoonlijke agressie. Vervolgens gaat zij  samen met de trainer op zoek naar handvatten om deze agressie te herkennen. Vanuit dit stadium leert de cursist alternatieven om agressief gedrag te voorkomen, waarbij anti-sociale vaardigheden worden afgeleerd en pro-sociale vaardigheden worden aangeleerd.

Er wordt uitgebreid aandacht besteed aan de emotionele aspecten die een rol spelen bij het ontstaan van agressie bij meiden. Ook is er aandacht voor het eventuele spanningsveld van verwachtingen vanuit de maatschappij en de wijze waarop de cursist zich hiertoe verhoudt. De training bestaat uit gedragsoefeningen en sporten.

Leeftijd:

De TRAM is geschikt voor meiden van 14 t/m 23 jaar.

Duur van de training:

Een standaardtraining bestaat uit gemiddeld 6 tot 10 bijeenkomsten van 1,5 tot 2 uur. Dit is afhankelijk van de samenstelling (groep of individueel). De TRAM is een training op maat; afhankelijk van de vraag en de persoonlijke leerdoelen kan er in overleg een speciaal aanbod worden samengesteld.

Reacties gesloten.