Wie zijn we ?M2Trainingen
 is een organisatie die trainingen en cursussen verzorgt voor kinderen, jongeren, volwassenen en bedrijven. De trainingen die wij aanbieden, zijn gericht op gedragsverbetering.

Maroesja Smulders

Maroesja Smulders heeft zich tijdens haar HBO opleiding Maatschappelijk werk en Dienstverlening in Breda gespecialiseerd in het werken met jongeren, met als specifiek aandachtsgebied het intercultureel werken. Na het behalen van haar diploma is zij als voogd gaan werken voor Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers (AMA’s) bij Stichting Nidos.

Haar ervaring in het begeleiden en coachen van studenten (zowel voltijd als deeltijd studenten) heeft ze opgedaan in haar werk als tutor op het Baronie College (ROC) in Breda. Na een periode in het onderwijs te hebben gewerkt is Maroesja aan de slag gegaan als Jeugdreclasseringswerker bij Bureau Jeugdzorg. In deze functie heeft ze zich gespecialiseerd in het werken met risicojeugd, het opzetten van groepsaanpakken en trainingen en uiteraard ook het uitvoeren daarvan. In deze functie is Maroesja ruim 10 jaar werkzaam geweest. Maroesja heeft ruime ervaring en affiniteit met het werken met jongeren en volwassenen met uiteenlopende sociale en culturele achtergronden.

Maroesja is een gecertificeerd en ervaren TRAM-trainer. Haar expertise is in vele facetten van M2Trainingen terug te vinden. Naast haar werk als Jeugdreclasseringswerker heeft Maroesja een opleiding tot Zumba-instructrice doorlopen, waardoor zij nu haar energie ook in kan zetten in het verzorgen van Zumba-lessen voor kinderen, jongeren, volwassenen en speciale doelgroepen.

Maroesja is SKJeugd geregistreerd en lid van BPSW.

Maroesja op LinkedIn

Mark Goosen
Mark Goosen
is een trainer pur sang, met agressiemanagement als specialiteit. Al ruim een decennium verzorgt Mark trainingen voor jongeren en volwassenen, gericht op omgaan met agressie. In 2005 heeft hij Tramecom Training & Adviesbureau opgericht. Tramecom heeft in opdracht van de Raad voor de Kinderbescherming diverse typen (gedrags)trainingen verzorgd in het kader van leerstraffen.

Mark is afkomstig uit het gevangeniswezen. Hij heeft gewerkt als PIW-er in de Penitentiaire Inrichting Nieuw Vosseveld in Vught. Als PIW-er heeft Mark in de praktijk de basis gelegd van zijn expertise in het omgaan met agressie. In deze periode heeft hij ook zijn hbo-diploma Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) behaald. Na zijn werk als PIW-er is Mark aan de slag gegaan als groepsopvoeder bij La Salle in Boxtel. Dit is een orthopedagogisch behandelcentrum. Ook Mark is  een ervaren Rots en Water trainer.

Mark is 13 jaar werkzaam geweest als Jeugdreclasseringwerker bij Bureau Jeugdzorg. Hier is de intensieve samenwerking met Maroesja ontstaan. Zijn ruime ervaring in het werken met jongeren met gedragsmatige problemen heeft hij opgedaan in bovenstaande functies. Leren door te doen is iets wat Mark hoog in het vaandel heeft staan; niet voor niets loopt dit als een rode draad door zowel zijn eigen loopbaan als het aanbod van M2Trainingen.

Mark is SKJeugd geregistreerd en lid van BPSW.

Mark op LinkedIn

M2Trainingen

In 2015 hebben Mark en Maroesja de krachten gebundeld en M2Trainingen opgericht, om hun passie voor het trainen van jongeren, volwassenen en professionals vorm te geven. Het op maat ondersteunen van mensen in persoonlijke ontwikkeling hebben zij als doel. Om deze reden verzorgt M2Trainingen speciale trainingen gericht op professionals, volwassenen, kinderen en jongeren.

SKJeugd

Reacties gesloten.